Klassifikaator: Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator 2019v1

Lühinimetus: EHAK 2019v1 | Nimetus: Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator 2019v1 | Staatus: Lõpetatud | RIHA-sisene URL: https://vana.riha.ee/riha/main/kla/eesti_haldus-_ja_asustusjaotuse_klassifikaator_2018v3_ver22

Viitenumber: KL002960
Klassifikaatori täielik nimetus: Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator 2019v1
Lühinimetus: EHAK 2019v1
Rahvusvaheline alusklassifikaator:
Haldaja asutus: Statistikaamet
Klassifikaatori infosüsteem:
Klassifikaatori andmetel on RIHAs juurdepääsupiirang: ei
Seaduse alusel vastu võetud ja otse kehtestatuks: ei
Kas muudatused vajavad kooskõlastust: ei
Õiguslik alus:
Kehtiv seisund: kehtiv
Kehtivusaja algus: 18.02.2019
Kehtivusaja lõpp: 14.05.2019
Klassifikaatori uuendamissagedus: Vastavalt haldus- ja asustusjaotuse muudatuste kehtestamisele seaduses ettenähtud korras.
Eelnev klassifikaator:
Klassifikaatori struktuur: EHAK2019v1veebi.xlsx
Lühiiseloomustus: Klassifikaator (EHAK) on ette nähtud kasutamiseks territoriaalse paiknevuse tähistamiseks. Klassifikaator hõlmab haldus- ja asustusüksusi.
Siduklassifikaatorid:
Klassifikaatori valdkond: Geograafia
Lisainformatsioon: Riigihalduse ministri määrusega nr 8 (RT I, 15.02.2019) muudetakse: Põlva maakonnas Räpina vallas muudetakse Meerapalu küla (vana kood 4854) lahkmejooni Pedaspää küla ennistamiseks. Meerapalu küla saab uue koodi 4858. Pedaspää küla uus kood on 6066. Klassifitseerimistunnusteks jääb 64 708 8.

Klassifikaatori failid

Dokumendi tüüp Dokumendi nimi
muu EHAK_juhend_al_16102017.docx
muu veebitekst35.pdf
klassifikaator Ehak2019v1t(sdmx).xml
klassifikaator EHAL2019v1variant1.xlsx