Klassifikaator: Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator 2018v2

Lühinimetus: EHAK 2018v2 | Nimetus: Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator 2018v2 | Staatus: Lõpetatud | RIHA-sisene URL: https://vana.riha.ee/riha/main/kla/eesti_haldus-_ja_asustusjaotuse_klassifikaator_2018v1_ver20

Viitenumber: KL002920
Klassifikaatori täielik nimetus: Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator 2018v2
Lühinimetus: EHAK 2018v2
Rahvusvaheline alusklassifikaator:
Haldaja asutus: Statistikaamet
Klassifikaatori infosüsteem:
Klassifikaatori andmetel on RIHAs juurdepääsupiirang: ei
Seaduse alusel vastu võetud ja otse kehtestatuks: ei
Kas muudatused vajavad kooskõlastust: ei
Õiguslik alus: Riigihalduse ministri määrusega nr 19 (RT I, 06.04.2018)
Kehtiv seisund: kehtiv
Kehtivusaja algus: 09.04.2018
Kehtivusaja lõpp: 11.11.2018
Klassifikaatori uuendamissagedus: Vastavalt haldus- ja asustusjaotuse muudatuste kehtestamisele seaduses ettenähtud korras.
Eelnev klassifikaator:
Klassifikaatori struktuur: EHAK2018v2veebi.xlsx
Lühiiseloomustus: Klassifikaator (EHAK) on ette nähtud kasutamiseks territoriaalse paiknevuse tähistamiseks. Klassifikaator hõlmab haldus- ja asustusüksusi.
Siduklassifikaatorid:
Klassifikaatori valdkond: Geograafia
Lisainformatsioon: Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas muudetakse Keskvere, Kurevere ja Tammiku külade lahkmejooni. Muutuvad nende külade koodid: Keskvere küla (vana kood 2984) uus kood on 2977, Kurevere küla (vana kood 3660) uus kood on 3665, Tammiku küla (vana kood 8111) uus kood on 8106. • Lääne-Nigula vallas muudetakse Rehemäe külalahkmejooni Kuke küla ennistamiseks. Uued koodid saavad Rehemäe küla (vana kood 6905), uus kood 6904, Kuke küla uus kood on 3551. • Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas muudetakse Leikude ja Vaiatu küla lahkmejooni Kolu küla ennistamiseks. Uued koodid saavad Leikude küla (vana kood 4226) uus kood 4224, Vaiatu küla (vana kood 8862) uus kood on 8860, Kolu küla uus kood on 3362.

Klassifikaatori failid

Dokumendi tüüp Dokumendi nimi
muu EHAK_juhend_al_16102017.docx
muu veebitekst32.pdf
klassifikaator EHAK2018v2(sdmx).xml
klassifikaator EHAK2018v2variant1.xlsx